Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 31 grudnia 2013 roku nastąpiło połączenie GEKOPLAST S.A. z GEKO-KART Sp. z o.o. W wyniku połączenia, GEKOPLAST S.A. przejęła wszystkie prawa i obowiązki GEKO-KART Sp. z o.o. Połączenie spowodowało powstanie silnego podmiotu specjalizującego się w przetwórstwie tworzyw sztucznych, w szczególności, w zakresie produkcji płyt i opakowań, jak również pozwoli nam na bardziej efektywne kierowanie rozwojem działalności. Jesteśmy przekonani, że połączenie doświadczenia obu firm przyniesie wiele korzyści naszym Klientom.

Zapraszamy do współpracy!

Ladies and Gentlemen!

We are pleased to inform that with effect from 31 December 2013 there was the merger of GEKOPLAST SA with GEKO-CARD Sp. z o.o. Following the merger, GEKOPLAST SA took over all rights and obligations of GEKO-KART Sp. z o.o. The merger created a strong entity specializing in the manufacturing of plastics, in particular, in the production of sheets and packaging, and allow us to manage more effectively of business development. We are sure that the join of the experience of both companies will bring many benefits to our customers.

We invite you to cooperation!

www.gekoplast.pl